AARTD,举杯同饮,共庆佳节!
Comments Off on AARTD,举杯同饮,共庆佳节!

AARTD,举杯同饮,共庆佳节!

Posted by | September 21, 2018 |

皓月当空洒清辉,

中秋良宵念挚心;

祝愿佳节多好运,

月圆人圆事事圆!

AARTD 祝您和您的家人双节快乐!

 

加我们的微信#